دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

نفرات برتراولین آزمون مبتکران در دوره اول دبیرستان مبتکران

نفرات برتراولین آزمون مبتکران در دوره اول دبیرستان مبتکران

ادامه مطلب...

رتبه های تک رقمی آزمون شماره1 مبتکران در دوره اول و دوره دوم دبیرستان مبتکران

رتبه تک رقمی دوره اول

پایه هشتم  : سیده ثنا موسوی رتبه 4کشوری

در 4 ماده درسی با 100 %

و پرنیا احمدی رتبه 8 کشوری 3 ماده درسی 100%

نمونه ای از فعالیتهای برگزار شده به مناسبت گرامیداشت هفته مشاغل در دوره اول دبیرستان مبتکران

نمونه ای از فعالیتهای برگزار شده به مناسبت گرامیداشت هفته مشاغل در دوره اول دبیرستان مبتکران توسط خانم الهوردی پور مشاور دوره اول

تشکیل کمیته برنامه ریزی هفته مشاغل

ادامه مطلب...

برگزیده های مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه 4 دبیرستان مبتکرا ن

برگزیده های مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه 4 دبیرستان مبتکرا ن

ادامه مطلب...

مشاهده مطالب قدیمی تر...