دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

تحویل کارنامه های نوبت اول به والدین

حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن از نگاه دوربین مبتکران

راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر گلها

مراسم پختن شله زرد

راهپیمایی سیزده آبان

دهه بصیرت

جشن عاطفه ها