دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی درنظام جدید آموزش متوسطه

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش متوسطه

 

فایل های ضمیمه :