دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

سؤالات امتحانات نهایی پیش تجربی

نمونه سؤالات امتحانات نهایی خرداد ماه پیش تجربی از سال 88 تا 93

ادامه مطلب...

سؤالات امتحانات نهایی پیش ریاضی

نمونه سؤالات امتحانات نهایی خرداد ماه پیش ریاضی از سال 89 تا 93

ادامه مطلب...

نمونه سؤالات امتحانی پایه پیش دانشگاهی

سوالات خرداد ماه  93

ادامه مطلب...

سوالات کنکور سال 90 رشته زبان های خارجی

سوالات کنکور سال 90 رشته زبان های خارجی

سوالات کنکور سالهای 90-85 رشته ریاضی- فیزیک

سولات کنکور سالهای 84-79 رشته ریاضی- فیزیک

سوالات کنکور سالهای 90-86 رشته علوم تجربی

سوالات کنکور سالهای 90-86 رشته علوم تجربی

سوالات کنکور سالهای 85-81 رشته علوم تجربی


سوالات کنکور  سال های 85-81  رشته علوم تجربی