دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

آزمایشگاه مبتکران

تشریح مغز و چشم در آزمایشگاه دبیرستان با حضور خانم مرندی و خانم فاضل

اولین جلسه درس آزمایشگاه زیست کلاس اولی ها

 

اولین جلسه آزمایشگاه کلاس اولی ها با شور و حال زیادی برگزار شد این جلسه با حضور سرکار خانم  حقی فام دبیر زیست و سرکار خانم فاضل مسئول آزمایشگاه بود.

کارهای دستی دانش آموزان برای درس زیست شناسی

تشریح قلب توسط دانش آموزان کلاس دوم تجربی 3