دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

آزمایشگاه مبتکران

تشریح مغز و چشم در آزمایشگاه دبیرستان با حضور خانم مرندی و خانم فاضل

کارهای دستی دانش آموزان برای درس زیست شناسی

تشریح قلب توسط دانش آموزان کلاس دوم تجربی 3