دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

برگزاری جشن عاطفه ها

تدریس هوشمند درس فناوری برای درس نهم