دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

دین و زندگی؛ پر نکته، سهل و ممتنع

زمانی که بحث درس معارف اسلامی برای کنکور پیش می‌آید، واکنش‌های متفاوتی در میان داوطلبان وجود دارد. عده‌ای احساس می‌کنند که فقط سه کتاب خواندنی پیش رو دارند که با حفظ کردن مفاهیم این‌ کتاب‌ها، آن هم در ایام نزدیک به کنکور، می‌توانند بر این آزمون فائق آیند. این تصور، اشتباه بزرگی در مسیر آمادگی برای کنکور است.

ادامه مطلب...

اولین بیست و پنج خانه کنکور

درس زبان و ادبیات فارسی، یکی از مهم‌ترین دروس عمومی در آزمون سراسری است. این درس بر خلاف دو درس عمومی دیگر، یعنی زبان انگلیسی وعربی، در بر گیرنده زبان رسمی ماست؛ زبانی که با آن با یکدیگر صحبت کرده و ارتباط برقرار می‌کنیم؛ اما اهمیت این درس، جدای از ضریب بالای آن (ضریب 4)، در مقایسه با دیگر دروس عمومی، به تنوع مباحث و موضوعاتی برمی‌گردد که در بیست و پنج سؤال مطرح شده از داوطلبان خواسته می‌شود.

ادامه مطلب...

عربی؛ زمخت نمره آور

عربی، دومین درس دفترچه عمومی آزمون سراسری است که در میان بیشتر داوطلبان، چندان جایگاه دوست‌داشتنی وخوبی ندارد. خیلی از داوطلبان با این درس مشکل دارند و وقتی اسم عربی می‌آید، بعضی‌ها، چهل ستون بدنشان می‌لرزد.

ادامه مطلب...

روش مطالعه درس زیست شناسی - گروه تجربی

زیستشناسی به عنوان اصلیترین درس رشتهی علوم تجربی و با ضریب 4، بالاترین ضریب و بیشترین تعداد سؤالات را در بین تمام دروس کنکور دارد.

لذا واضح است که مطالعهی صحیح و دقیق آن (مطالعهای که عمیق و مفهومی باشد و فقط به حفظ کردن طوطیوار اکتفا نکند)، برای داوطلبین این رشته و بهخصوص آنهایی که متقاضی رشتههای پرطرفدار هستند، اهمیت ویژهای دارد. هر چند اغلب داوطلبان به اهمیت حیاتی این درس در کنکور سراسری واقف هستند، ولی بیان چند نکتهی کاربردی، میتواند به موفقیت شما کمک کند:

ادامه مطلب...

روش مطالعه ادبیات - کلیه گروه ها

از درسی میگوییم که دارای سه تک واژ است و بسیاری مسائل حل نشده و در ابهام دارد. از درسی میگوییم که پر از سؤالات مطرح شدهی بدون پاسخ و دارای اختلاف نظرهای فراوان است. از درسی میگوییم که تا شما به خوبی بر آن مسلط نشوید، با بقیهی دروس هم آشتی نخواهید کرد. پس برای چنین کار مهمی، با هم به یک اردوی آموزشی کوتاه با چند ایستگاه میرویم.

ادامه مطلب...

افزایش مهارت تندخوانی

با بکار بستن نکات زیر مهارت تند خوانی را در خود افزایش دهید:

ادامه مطلب...