دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

مدیر مدرسه

مدیریت دوره اول دبیرستان دخترانه مبتکران: نیر منفردی

تاریخ تولد: 1341/11/21

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت آموزشی

سوابق کاری:

1363: دبیر دبیرستان علوی کلیبر

1364-68: مدیر دبیرستان علوی کلیبر

1369: معاون دبیرستان زینبیه هادیشهر

1370-76: مدیر دبیرستان بنت الهدی جلفا

1377-78: مدیر دبیرستان شهید مهدی سالک ناحیه 4 تبریز

1379-85: مدیر دبیرستان لازم التوجه کوثر ناحیه 4 تبریز

1386-90: مدیر دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع) ناحیه 4 تبریز

1391: مدیر دبیرستان غیردولتی مبتکران ناحیه 4 تبریز

- همکاری با شورای برنامه ریزی ناحیه 4 تبریز بمدت 6 سال

- نماینده مدیران متوسطه ناحیه 4 تبریز بمدت 4 سال

- همکاری با شورای نظام پیشنهادات ناحیه 4 تبریز بمدت 4 سال

- همکاری به عنوان رئیس حوزه تصحیح امتحانات نهایی ناحیه 4 تبریز بمدت 11 سال

افتخارات:

- انتخاب به عنوان مدیر نمونه استانی در سال 1370

- انتخاب به عنوان مدیر نمونه استانی در سال 1374

- انتخاب به عنوان مدیر نمونه استانی در سال 1383

- 200 مورد تقدیرنامه وزارتی، استانی و منطقه ای

- 84 مورد تالیفات و تحقیقات که 6 مورد آن در روزنامه های کثیر الانتشار چاپ شده است.

- 1812 ساعت گواهینامه آموزش ضمن خدمت در رابطه با مدیریت و دیگر مسائل آموزش و پرورش

سخن مدیر:دختر خوبم: انسانها همانگونه هستند که فکر می کنند. هیچ چیز خوب یا بد نیست. فقط تفکر، آن را خوب یا بد می کند. برای موفقیت از فکر شروع کنیم.


مدیریت دوره دوم دبیرستان غیردولتی مبتکران : ربابه اسدزاده

مدرک تحصیلی:لیسانس علوم اجتماعی

سوابق کاری:

1385- 1389 : مدیر دبیرستان غیرانتفاعی بهارستان

1389- 1390 : مدیر دبیرستان نسیبه

1390-1393 : مدیر مجتمع صدیقه کبری

1393-1395 : مدیر دبیرستان فاطمه الزهرا

افتخارات:

- بیش از 150 مورد تشویق نامه اعم از استانی و وزارتی

- 2 مورد راهیابی به معلم پژوهنده استانی

- مدیر نمونه منطقه ای در سال تحصیلی 91-92

- چاپ مقاله در مجله علمی فرهنگی صحیفه