دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

خلاصه موضوعات ارائه شده در جلسه های برگزار شده مرداد ماه

جلسات ویژه اولیاء دانش آموزان سال چهارم با موضوع نحوه همراهی با دانش آموزان در تنظیم،اجراء و کنترل برنامه‌نویسی ساعات مطالعه به مدیریت آقای مرتضی جوادی طبق جدول زمانی ذیل در سالن کنفرانس دبیرستان برگزار گردید.

روز

سه شنبه 94/5/6

سه شنبه 94/5/6

چهارشنبه 94/5/7

چهارشنبه 94/5/7

ساعت حضور

11 الی 12/30

18 الی 19/30

12 الی 13/30

18 الی 19/30

خلاصه ای از موضوعات ارائه شده در جلسه ها به قرار زیر می باشند:

ادامه مطلب...

دعوت مجدد به جلسه برای غائبین جلسات قبل

پیرو دعوت‌نامه‌های قبلی جهت شرکت در جلسه مشاوره با موضوع برنامه‌نویسی باستحضار می‌رساند که در روز یکشنبه تاریخ 94/5/18 در ساعت 11 الی 12:30 در سالن کنفرانس دبیرستان با مدیریت آقای مرتضی جوادی و با موضوع هماهنگی اولیا و مسئولان دبیرستان در همراهی دانش‌آموزان جهت تنظیم، اجرا و کنترل برنامه مطالعاتی و آزمون‌های کنکور برای اولیایی که به هر دلیل موفق به حضور در جلسات قبل نشده بودند مجددا جلسه ای تشکیل خواهد شد.

جلسه ویژه اولیاء سال چهارم

جلسات ویژه اولیاء دانش آموزان سال چهارم با موضوع نحوه همراهی با دانش آموزان در تنظیم،اجراء و کنترل برنامه‌نویسی ساعات مطالعه به مدیریت آقای مرتضی جوادی طبق جدول زمانی ذیل در سالن کنفرانس دبیرستان برگزار گردید.

روز

سه شنبه 94/5/6

سه شنبه 94/5/6

چهارشنبه 94/5/7

چهارشنبه 94/5/7

ساعت حضور

11 الی 12/30

18 الی 19/30

12 الی 13/30

18 الی 19/30

 

جلسه ویژه دانش آموزان کنکوری

جلسه ویژه دانش آموزان ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخه 94/5/5 با حضور جناب آقای مرتضی جوادی در سالن کنفرانس دبیرستان مبتکران با موضوع برنامه ریزی، نحوه برنامه ریزی شخصی و شیوه های مطالعه برگزار شد.