دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

مینا حقی فام

دبیر و مسئول پایه دبیرستان غیردولتی مبتکران: مینا حقی فام

تاریخ تولد: 1357/2/10

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کشاورزی

ادامه مطلب...

وحیده فاضلی

مسئول آزمایشگاه و مسئول پایه دبیرستان غیردولتی مبتکران: وحیده فاضلی ممقانی

مدرک تحصیلی: لیسانس زیست شناسی

ادامه مطلب...

مریم دانا علمداری

دبیر، معاون انضباطی و مسئول پایه دبیرستان غیردولتی مبتکران: مریم دانا

تاریخ تولد: 1363/6/12

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی محض

ادامه مطلب...