دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

ژاله کارآموز

معاون انضباطی دبیرستان غیردولتی مبتکران: ژاله کارآموز

تاریخ تولد: 1336/12/18

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم حرفه و فن

ادامه مطلب...

راضیه اسمعیل زاده

معاون انضباطی دبیرستان غیردولتی مبتکران: راضیه اسمعیل زاده

تاریخ تولد: 1343/9/9

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تجربی

ادامه مطلب...