دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

گوهر موفقی نیا

معاون آموزشی دبیرستان غیردولتی مبتکران: گوهر موفقی نیا

تاریخ تولد: 1329/1/5

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی

ادامه مطلب...