دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

گفتگو با مینا صائمی رتبه برتر کنکور سراسری

لطفا خودتان را معرفی کنید و رتبه و رشته تحصیلی خود را بیان کنید؟

مینا صائمی هستم. دانشجوی رشته مهندسی مواد-متالوژی دانشگاه سراسری تبریز.


ادامه مطلب...

گفتگو با پگاه اکبری رتبه 946 کنکور سراسری

لطفا خودتان را معرفی کنید و رتبه و رشته تحصیلی خود را بیان کنید؟

پگاه اکبری هستم.946 رتبه  کنکور سراسری و در حال حاضر دانشجوی رشته ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستم.


ادامه مطلب...

گفتگو با مونا صابر رتبه 2000 کنکور سراسری

لطفا خودتان را معرفی کنید و رتبه و رشته تحصیلی خود را بیان کنید؟

مونا صابر هستم.2000 رتبه  کنکور سراسری و در حال حاضر دانشجوی رشته ی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه سراسری تبریز هستم.


 

 

ادامه مطلب...

گفتگو با پریسا فرضی پور رتبه 1280 کنکور سراسری

لطفا خودتان را معرفی کنید و رتبه و رشته تحصیلی خود را بیان کنید؟

پریسا فرضی پور هستم.1280 رتبه  کنکور سراسری و در حال حاضر دانشجوی رشته ی پزشکی دانشگاه سراسری  ارومیه هستم.


ادامه مطلب...

گفتگو با مرجان قولقاسمی رتبه 1875 کنکور سراسری

لطفا خودتان را معرفی کنید و رتبه و رشته تحصیلی خود را بیان کنید؟

مرجان قولقاسمی هستم.1875 رتبه  کنکور سراسری و در حال حاضر دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد تهران هستم.ادامه مطلب...