دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

موفقیت سودا نیازی در مسابقات هندبال

قهرمانی فرناز امانی در مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو و انتخاب جهت اعزام به مسابقات 2014 ترکیه

نایب قهرمانی تیم تنیس در ناحیه

قهرمانی تیم بدمینتون دبیرستان در ناحیه